Tue Tien

Trước đây Tuệ Tiến cho mình là một người chồng lo cho gia đình rất trọn vẹn cho nên lúc nào cũng muốn mọi người phải nghe theo mình và càng ngày cuộc sống trở nên bế tắc vì không ai làm theo những gì mình mong đợi. Khi biết Phổ Môn có thể giúp nhiều gia đình tìm lại niềm vui trong cuộc sống cho nên Tuệ Tiến tìm đến Thầy Thích Diệu Thiện tu học và được Thầy giúp Tuệ Tiến nhận rõ, tất cả những gì mình làm xưa nay, đều có điều kiện, nên khi mọi người không theo ý mình, là mình giận lên. 

 

Nhờ Thầy khai thị và điểm hóa, nên Tuệ Tiến mới nhận ra, vì tin và chấp

cho quan điểm của mình là đúng, nên tự làm khổ mình, khổ người, chứ không ai khác. Nhờ đó, gia đình Tuệ Tiến sống cởi mở và thông cảm hơn, không còn những mâu thuẫn có thể dẫn đến đổ vỡ. Tuệ  Tiến có nhận được nhiều lợi lạc  trong cuộc sống  nhưng vẫn tìm về Phổ Môn tu học, làm công quả và mở lòng tiếp nhận thêm gia tài từ quý Thầy. Cho đến hôm nay, đủ duyên, Tuệ Tiến  biết được quý Thầy là bậc Giác Ngộ và sức mạnh Giác Ngộ nơi quý Thầy, giúp mình Giác ngộ, giải thoát cội nguồn vô minh, lầm mê ôm chấp nơi mình để cuối cùng trở về sống với tự tánh thanh tịnh, nơi thênh thang, rộng mở, nơi đó luôn bình thản và sáng suốt trước mọi vấn đề xãy ra trong cuộc sống. Tuệ Tiến phát nguyện theo Thầy đi trọn con đường Giác Ngộ trong đời này.

Universal Door Meditation Center | 15202 Dora Lane | Sugar Land, Texas 77498 | 281-565-9718 | thienvienphomon2001@universaldoor.org

© 2018 Universal Door Meditation Center