Tue Quan

Trước khi về Thiền Viện Phổ Môn, Tuệ Quán siêng năng đi chùa, tụng kinh, nghe Pháp để hiểu những lời Phật dạy, lạy hồng danh chư Phật để sám hối, trì chú, cúng dường/làm việc thiện nguyện, tham dự khóa tu thọ bát quan trai & niệm Phật, Tuệ Quán an lòng tin là khi xả bỏ thân này sẽ được tái sinh vào đời sau có 1 cuộc sống đầy đủ, tốt đẹp. Tuy nhiên cuộc sống Tuệ Quán lúc đó dù rất đầy đủ nhưng tâm luôn nặng trĩu những phiền muộn vì có rất nhiều mâu thuẫn với người thân, bạn bè và đồng nghiệp, mình rất muốn thay đổi tâm tánh nhưng khó vô cùng.

Duyên lành đến, nhân dịp về tham dự 1 ngày tu học ở Thiền Viện Phổ Môn, Tuệ Quán đã được Thiền Sư Thích Diệu Thiện khai tâm nên nhận ra vì chấp vào và giá trị cái tôi nên mình đã tạo bao nhiêu nghiệp, dẫn đến làm khổ mình, khổ người. Khi nội tâm thông, Tuệ Quán kiên trì theo. Thầy tiếp tục nghe Pháp, thực tập thiền, làm công quả, cúng dường và quay về quán thân tâm; mỗi lần được Thầy khai tâm là một lần Tuệ Quán nhận rõ vấn đề đâu là mê, và đâu là Giác, vướng mắc trong mình vỡ tan nhường chỗ cho sự nhẹ nhàng, thông thoáng trong tâm, nhờ vậy tương tác giữa mình và người dần cải thiện, khi đối diện nghịch cảnh mình có sự định tĩnh nên giải quyết vấn đề sáng suốt, tỏ tường hơn.

 

Với những trải nghiệm từ chính bản thân và chứng kiến Thầy khai mở tâm thức mọi người giúp họ nhận ra mê lầm và mềm cái tôi, khiến họ quỳ sụp xuống lạy Thầy, Tuệ Quán tin chắc chắn ai ai cũng có khả năng Giác Ngộ. Qua sự sống hằng ngày và diệu dụng độ sanh của Thầy, Tuệ Quán tin Thầy mình đã Giác ngộ và sẽ giúp Tuệ Quán và mọi người tu tập theo cốt tủy của đạo Phật: phá sập cội nguồn vô minh để trở về thể nhập và sống với tâm Giác ngộ giải thoát sinh tử luân hồi.

 

Sau chuyến đi Ấn độ cùng quý Thầy & tăng đoàn về, Tuệ Quán càng rõ mình là ai và quý Thầy là hai vị Thầy Giác ngộ; Tuệ Quán bắt đầu muốn đi tìm cái thể Giác ngộ ở nơi quý Thầy thay vì chỉ nhìn quý Thầy qua tướng và dụng. Quý Thầy dạy khi thiền sinh mở lòng tha thiết mong cầu được Giác ngộ trong đời này, chắn chắn quý Thầy sẽ giúp mình Giác ngộ, vì vậy lòng phát tâm mong cầu Giác ngộ của Tuệ Quán đã mạnh hơn vì Tuệ Quán không muốn bị trôi lăn nữa. Thật là may mắn và hy hữu khi mình được gặp hai vị Minh sư đã Giác ngộ trong đời này, vì vậy Tuệ Quán phát nguyện tiếp tục nổ lực cầu xin quý Thầy giúp mình được Giác ngộ ngay trong đời này để cùng quý Thầy giúp thêm nhiều người Giác ngộ, thoát khổ sống an nhiên và tự tại.

Universal Door Meditation Center | 15202 Dora Lane | Sugar Land, Texas 77498 | 281-565-9718 | thienvienphomon2001@universaldoor.org

© 2018 Universal Door Meditation Center