Tue Luu

Trước đây, Tuệ Lưu bằng lòng với cuộc sống của mình, khi mình biết đủ là hạnh phúc ngay đó, không mê nhà cao cửa rộng, xe mới, hàng hiệu... hạnh phúc không phải là vật chất mà ở tinh thần! Chồng con, gia đình mình, họ hàng bên chồng, việc làm, bạn bè, những nơi mình đến, mình đều vui và có thể mang niềm vui cho người khác. Hòa với tất cả những nơi mình đến dù lạ, hay khó khăn. Những điều người khác khó đạt mà mình dễ dàng có được. Sách dạy làm người, pháp thoại, bài giảng, thất bại-kinh nghiệm, nỗi buồn-niềm vui của người khác cũng là kinh nghiệm cho bản thân. Tinh thần luôn học hỏi, áp dụng tất cả những điều mình gặp vào sự sống hằng ngày. Mặc dù đôi khi cũng có mâu thuẩn, buồn, giận, khóc, đau, bệnh, đè

nén cảm xúc của mình. Nhưng tự mình đứng lên, vượt qua và nghĩ đây là những chuyện bình thường trong cuộc sống. Có tất cả những điều này, Tuệ Lưu đã không chấp nhận mình có vấn đề, mình có khổ! Lớp thiền thanh thiếu niên ở thiền viện Phổ Môn là nhân duyên đưa Tuệ Lưu về gặp Thiền sư Thích Diệu Thiện. Tuệ Lưu bước vào cùng đồng hành với con, làm công quả, nghe pháp thoại như những nơi mình từng đến. Đó là thời gian cuối năm 2012.

 

Qua một thời gian sự khai thị, hướng dẫn, điểm hóa, công án của Thiền Sư Thích Diệu Thiện, trong khóa tu học 5 ngày tại Thiền Viện Phổ Môn năm 2016 làm cho Tuệ Lưu giật mình, hoảng hốt nhận ra chính sự chấp cứng vào những kiến thức, kinh nghiệm, khéo léo, khôn ngoan, thành công của mình là con dao hai lưỡi, trói buộc mình và người. Hình thành một cái Tôi cao cấp, người mẹ - người con - người vợ - người nhân viên - người bạn - người công dân TỐT cho quyền áp đặt người khác, muốn người khác làm theo ý mình dù là ý TỐT. Chính chúng, “những cái Tôi cho là mình”, sự sống 45 năm là nguyên nhân gây phiền não, mâu thuẫn cho mình và người. Ngay lúc đó tất cả đều vỡ tung, rơi rụng như một mồi lửa châm vào dây pháo của mê lầm, cố chấp, định kiến bấy lâu. Ràng rụa nước mắt nghẹn ngào, nức nở, ăn năn, sám hối, ngay đó, tình thương, sự lắng nghe, rõ ràng hiển bày.

 

Con cảm ơn Thầy, Thiền Sư Thích Diệu Thiện, với một tình thương bao la vô điều kiện, trí tuệ vô thượng, dũng mạnh diệu dụng giúp con nhận ra như trong trang 32 của quyển sách “Sức Mạnh Giác Ngộ” con vừa lật xem: “Có hai con đường trước mặt: một là, Giác Ngộ để rơi rụng tâm mê lầm và luôn sống với Chơn Hạnh Phúc, hai là, thỏa mãn tâm mê lầm để bị bế tắc trong đau khổ và sinh tử luân hồi. Chúng ta không thể nào đi hai hướng trong cùng một lúc. Chỉ khi nào tha thiết cầu Giác Ngộ, thì mỗi phút giây, là cơ hội tưới tẩm hạt giống Giác Ngộ trong ta và đưa ta dần đến Chơn Hạnh Phúc”. Con tin Giác Ngộ có thể có trong đời này vì chúng con được hai vị Thầy Giác Ngộ hướng dẫn, Thầy Phổ Môn-Thích Diệu Thiện và Thầy Suối Từ-Thích Thông Hội. Con nguyện hướng đến quý Thầy, với tình yêu Giác Ngộ, giải thoát lầm mê, trong con mỗi giây mỗi phút để có được Chơn Hạnh Phúc và mang hạnh phúc này chia sẽ cho mọi người. Đó cũng là đền ơn chư Phật và hai Thầy.

Universal Door Meditation Center | 15202 Dora Lane | Sugar Land, Texas 77498 | 281-565-9718 | thienvienphomon2001@universaldoor.org

© 2018 Universal Door Meditation Center