Tue Luc

5 năm trước đây tâm trạng của Tuệ Lực lúc bấy giờ đang bị gút mắc, không lối thoát, gia đình không hạnh phúc vì đôi bên không hiểu nhau.

 

Tuệ Lực vô tình được biết đến Thiền Sư Thích Diệu Thiện qua 1 lần xem Thầy giảng Pháp trên đài TV ở Houston. Lập tức sau khi nghe Thầy giảng Pháp, nội tâm của Tuệ Lực được cởi mở, thông suốt, như 1 người bệnh mà được bác sĩ cho 1 lều thuốc tiên. Ngày hôm sau Tuệ Lực đi đến Phổ Môn để tìm Thầy theo tu học đến bây giờ cũng được 5 năm.

Khi Tuệ Lực đến Phổ Môn tìm Thầy thì lại phát hiện ra thêm 1 Thầy nữa là Thầy Thích Thông Hội, cảm giác như là 1 người bệnh mà được 2 bác sĩ chăm sóc. Tuệ Lực đến Phổ Môn theo Quý Thầy với mục đích là được Quý Thầy giúp cho nội tâm thông suốt, để khi trở lại đời thường, có cuộc sống an vui với gia đình cũng như bao nhiêu người khác đều mong ước. Nhưng 1 lần nữa hết duyên may này đến lại duyên may khác, Tuệ Lực ban đầu đến chỉ mong Quý Thầy giúp giải thoát cái mê lầm nhỏ bé của mình đang có chứ đâu có ngờ là Quý Thầy giúp hướng dẫn mình giải thoát luôn cái khổ sanh tử luân hồi để có cuộc sống tự do, tự tại. Quý Thầy từng bước từng bước chỉ dạy mình nhận ra khổ là gì?, ai làm mình khổ? mê là gì? Giác là gì? tại sao phải Giác ngộ?... Quý Thầy không dừng nghỉ, không mệt mỏi dùng mọi phương tiện để hướng dẫn chúng sanh hướng về với Giác ngộ giải thoát khổ đau, sanh tử luân hồi.

 

Để đền đáp lại công ơn của Quý Thầy những lợi lạc mà Tuệ Lực có từ Quý Thầy là Tuệ Lực sẽ nguyện kết duyên với mọi người hướng về Quý Thầy, hướng về Giác ngộ.

Universal Door Meditation Center | 15202 Dora Lane | Sugar Land, Texas 77498 | 281-565-9718 | thienvienphomon2001@universaldoor.org

© 2018 Universal Door Meditation Center