Su Co Tue Dang

Tuệ Đăng trước đây làm việc trong ngành luật ở Canada và không biết gì về Giác Ngộ, chỉ biết làm thiện tu phước.

 

Sau 2 năm theo Thầy tu học, một điều bất ngờ đã xảy ra, chính Tuệ Giác và lòng Từ bi của Thầy đã giúp Tuệ Đăng bật tung nội tâm và xúc chạm Tâm Giác Ngộ. Ngay khi đó, Tuệ Đăng nhìn thấu sự giả tạm của hạnh phúc thế gian. Vì sự chấn động trong nội tâm này và cảm phục sự tận tụy độ sanh của Thầy, Tuệ Đăng đã phát nguyện xuất gia theo Thầy cầu Giác ngộ ngay tại bến Phà Victoria.

Sau khi xuất gia, một lần nữa, Tuệ Đăng được Thầy tiếp tục điểm hóa để nhận ra cái “Tôi sanh tử” là gì và nó đang khống chế tâm thức trong từng giây phút. Từ đó, Tuệ Đăng mới biết thế nào là thật sự quay về nội tâm và phát  tâm  cầu  Giác ngộ để giải thoát cái Tôi sanh tử.  Mỗi  lời  nói  của  Thầy đều đánh mạnh vào nội thức, khiến Tuệ Đăng phải suy tư rất nhiều. Chính điều này đã giúp Tuệ Đăng nhìn thấu và từng bước phá vỡ những mê lầm trong tâm.

Niềm hạnh phúc và sự thanh thản trong tâm liền có mặt ngay khi những lầm mê rơi rụng. Tuệ Đăng thật hạnh phúc khi chính mình được nhìn thấy “thể tâm Giác ngộ” của Thầy trong mùa an cư đầu tiên. Điều đó càng giúp Tuệ Đăng thêm niềm tin và mong sớm trở về sống với Tâm Giác Ngộ như Thầy, để được an nhiên, thong dong, tự tại. Những lời Thầy dạy là “ kim chỉ nam “ có sức mạnh giúp Tuệ Đăng nhìn thấu cái “ Tôi ” và nhận ra “ Tâm Giác Ngộ ” nơi mình. Những lớp mê sâu dày trong tâm Tuệ Đăng chính nhờ năng lượng Giác ngộ của Thầy chiếu soi, giúp Tuệ Đăng thấu rõ từng ngõ ngách. Mỗi bước đi trong tâm thức của Tuệ Đăng đều hướng về Giác ngộ và phá mê chấp nhờ sự hướng dẫn từng bước của Quý Thầy. Tuệ Đăng thật may mắn khi được hai vị Thầy Giác ngộ hướng dẫn và khai thị trong đời này. 

Giờ đây, Tuệ Đăng nguyện hành trì tinh tấn để Giác ngộ và phá sập cái Tôi lầm chấp nhiều đời nhiều kiếp. Nguyện đem tinh thần Giác ngộ chia sẻ cho tất cả chúng sanh để ngọn đèn Tuệ này được thắp sáng mãi, đền đáp phần ân chư Phật và ân của quý Thầy.

Universal Door Meditation Center | 15202 Dora Lane | Sugar Land, Texas 77498 | 281-565-9718 | thienvienphomon2001@universaldoor.org

© 2018 Universal Door Meditation Center