Su Co Pho Tue

Thiền Sư Thích Diệu Thiện là một bậc Giác ngộ, bởi Trí tuệ và Từ bi đầy diệu dụng của người, đã thay đổi cuộc đời Phổ Tuệ. 

 

Là một tu sĩ, xuất gia trên 20 năm nhưng Phổ Tuệ không biết làm thế nào để trở về ngôi nhà Giác ngộ. Ấy thế mà từ khi gặp được Thầy, Thầy đã từng bước khai thị, điểm hóa, mở tâm cho Phổ Tuệ tiến bước trên con đường Giác ngộ. Sau khi được về Phổ Môn tu học với Thầy, Thầy đã khai thị cho Phổ Tuệ nhận biết, vì khởi niệm tham Giác ngộ nên không thể

quay về nội tâm chính mình để thấu suốt cội nguồn mê chấp. Chính tuệ Giác của Thầy thấu suốt nội tâm của Phổ Tuệ nên đã giúp Phổ Tuệ thoát khỏi niệm tham chấp ấy.  Từ đó,  Phổ Tuệ đã biết quay về nhận rõ  vận  hành  của nội tâm và phát tâm cầu Giác ngộ, giải thoát cái Tôi sanh tử luân hồi.

 

Phổ Tuệ bây giờ được ở trong ngôi nhà Giác ngộ cùng các huynh đệ dưới sự hướng dẫn của hai vị Thầy Giác Ngộ.  Phổ Tuệ cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc như đứa trẻ lưu lạc, xa quê nhà quá lâu, nay được về lại gia đình thân yêu của mình. Giờ đây, niềm vui lớn nhất của Phổ Tuệ là được quý Thầy giúp Phổ Tuệ biết chốn về Giác ngộ và tin mình có khả năng Giác ngộ. Quý Thầy luôn khai mở, đưa Phổ Tuệ chạm sâu vào nội thức để những mê lầm trong nội tâm Phổ Tuệ rơi rụng. Phổ Tuệ nguyện rằng: tinh tấn tu học, hết lòng dấn thân, thương yêu và trợ duyên các huynh đệ, để có thêm sức mạnh cùng nhau về thế giới Giác ngộ, giải thoát sanh tử cho mình và cứu giúp mọi người, đền ơn quý Thầy. 

Universal Door Meditation Center | 15202 Dora Lane | Sugar Land, Texas 77498 | 281-565-9718 | thienvienphomon2001@universaldoor.org

© 2018 Universal Door Meditation Center