Su Co Pho Tri

Vừa tốt nghiệp Đại Học Houston, Phổ Trí muốn dành thời gian cho mình đi tu học, tạo chút hành trang bước vào đời, với niềm ước mong có được niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.

Phổ Trí được biết Thầy qua sự giới thiệu của một người bạn đạo. Ngay lần đầu gặp Thầy, Phổ Trí cảm nhận một năng lượng rất đặc biệt từ Thầy. Sau 3 năm là Thiền sinh theo Thầy tu học, Thầy giúp Phổ Trí nhận ra hạnh phúc thế gian mong manh, trói buộc và khổ đau. Nhận rõ điều này, 

Phổ Trí đã xin Thầy xuất gia với tâm nguyện có được Chơn Hạnh Phúc. Trong suốt thời gian theo Thầy tu học, Thầy đã dùng rất nhiều phương  tiện  giúp  Phổ  Trí  chuyển  nhân,  “thay  vì  xuất gia tu học để có Chơn Hạnh Phúc, nay chỉ một lòng cầu Giác ngộ để giải thoát sanh tử”. Nhờ đó, Phổ Trí mới tỉnh ra và rơi rụng biết bao mê lầm, chấp cứng trong nội thức.

 

Niềm vui lớn nhất trong đời là Phổ Trí được phước duyên là đệ tử của 2 bậc Thầy Giác Ngộ. Được 2 Thầy khai sáng, nhận ra sự thật về mình, biết mình là ai, biết về cội nguồn Giác ngộ , biết đâu là giả, đâu là thật, như 1 người mù đi trong bóng đêm được quý Thầy từng bước giúp mình sáng mắt. Càng sáng mắt tới đâu, thấy lòng càng thênh thang, rộng mở, yêu người, yêu đời. Bây giờ, hạnh phúc lớn nhất của Phổ Trí là được 2 vị Thầy Giác Ngộ từng bước giúp Phổ Trí ra khỏi vòng tử sanh, để trở về quê hương Giác Ngộ.

Phổ Trí cảm nhận được lòng Từ bi và Trí tuệ của Thầy trong những lúc Thầy khai mở Tuệ Giác cho huynh đệ, giúp Phổ Trí có thêm sức mạnh và niềm tin để phát tâm đi trọn con đường Giác ngộ và phát nguyện đem ánh sáng Giác Ngộ thắp sáng trong thế gian này với lòng tri ân quý Thầy đã dầy công khai thị cho Phổ Trí.

Universal Door Meditation Center | 15202 Dora Lane | Sugar Land, Texas 77498 | 281-565-9718 | thienvienphomon2001@universaldoor.org

© 2018 Universal Door Meditation Center