Su Co Pho Tanh

Do một vị Thầy giới thiệu vào 2008, Phổ Tánh từ Cali tìm đến Quý Thầy với lòng mong ước, được Minh sư giúp mình “sáng đạo”.

Khi gặp Thầy, Phổ Tánh cảm nhận Thầy là bậc Thầy đặc biệt nên tuyệt đối kính Thầy và vững tin đi theo. Sau khi theo Thầy xuất gia, với năng lượng Trí tuệ và từ bi, Thầy đã dùng rất nhiều phương tiện để đánh thức con người si mê, tối tăm nơi Phổ Tánh, giúp rơi rụng và vỡ tung nhiều khối lầm mê lớn. Nhưng vì mục tiêu theo Thầy chỉ muốn thỏa mãn cái Tôi tham “sáng đạo” nên không quay về để nghi và thấu lại vận hành của cái

Tôi lầm mê, tham chấp, vì thế Phổ Tánh phải mất nhiều năm “lận đận và chậm trễ ”. Bằng Từ bi và Tuệ Nhãn, Quý Thầy khai mở, gây nghi, điểm hóa giúp Phổ Tánh nhận ra “không nghi cái Tôi sanh tử mà tìm Giác ngộ, chỉ thêm lớn ngã chấp thôi”. Ngay đây, Phổ Tánh bừng tỉnh, nguyện quay về nghi sâu cái Tôi sanh tử, rõ ràng hơi thở, tha thiết hướng về Thầy cầu Giác ngộ, để hạt giống Giác ngộ trong mình được tưới tẫm, nhờ đó sức mạnh Giác ngộ nơi quý Thầy sẽ giúp Phổ Tánh phá sập cái Tôi lầm mê, sanh tử khổ đau nơi chính mình.

Nhìn lại đoạn đường đi qua, tuy phải mất nhiều năm “lận đận”, song Phổ Tánh nhận ra, đó là những bài học lớn phải trải nghiệm. Những kinh nghiệm “xương máu” này giúp Phổ Tánh nghi sâu cái Tôi tham chấp của mình và phát tâm cầu Giác ngộ mạnh hơn.

Càng ngày, niềm tin vui trong Phổ Tánh lớn dần. 

1. Tin là biết đang đi đúng đường rồi.

2. Vui là mình có được 2 vị Thầy Giác ngộ giúp đưa về bến bờ Giác ngộ. 

Phổ Tánh nguyện nổ lực hành trì, nghi sâu cái Tôi sanh tử, cầu Quý Thầy giúp trở về nhận lại tâm Giác ngộ để giải thoát cái khổ tử sanh và còn chia sẻ lợi ích cho đời hầu báo đáp thâm ân của quý Thầy. 

Universal Door Meditation Center | 15202 Dora Lane | Sugar Land, Texas 77498 | 281-565-9718 | thienvienphomon2001@universaldoor.org

© 2018 Universal Door Meditation Center